మేము అందించే తెలుగు సినిమా కోర్సెస్:What courses we offer to you: screen writer,screen writer telugu film script writing pdf script writing short film scripts pdf telugu short film scripts pdf free movie scripts script writing format telugu script writing how to write a script telugu movie script pdf

నమస్కారం. నేను వేముల శ్రీనివాస్ నేను డిప్లొమా ఇన్ ఫిల్మ్ రైటింగ్ కోర్సు పొట్టిశ్రీరాములు తెలుగు యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ 2015 లో పూర్తీ చేశాను నేను 15 ఫిల్మ్ స్టోరీస్ రాశాను, ఒక షార్ట్ ఫిలిం తీశాను, నేను తెలుగు టెలివిషన్ రైటర్స్ అసోసియేషన్ లైఫ్ టైం మెంబర్ నా రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ .194.,  www.tfilmwriter.com,
నేను నేర్చుకున్న స్కిల్ ఇతరులకు ఉచితంగా నేర్పాలనుకుంటున్నాను, మీరు ఈ కోర్సు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైన మీ ఖాళీ సమయంలో వెబ్సైటు లేదా ఇమెయిల్ లేదా పోస్టల్ లేదా కొరియర్ లేదా వాట్పప్ లేదా టెలిగ్రామ్ లేదా యూట్యూబ్ లేదా సౌండ్ క్లౌడ్ ద్వారా మీరు నేర్చుకోవచ్చు తర్వాత  ఉచిత సర్ట్ఫికెట్ కుడా పొందండి. , ఈ కింది కోర్సులు మేము అందిస్తున్నాము.
1. తెలుగు ఫిల్మ్ స్టొరీ రైటింగ్ .
2. తెలుగు ఫిల్మ్ స్క్రీన్ ప్లే writing course.
౩. ఫిల్మ్ డైలాగ్ రైటింగ్ కోర్సు .
4. తెలుగు ఫిల్మ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ రైటింగ్ కోర్స్.
5. తెలుగు ఫిల్మ్ లిరిక్ రైటింగ్ కోర్స్
6. తెలుగు ఫిల్మ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ డైరెక్షన్ కోర్స్.
7. తెలుగు ఫిల్మ్ యాక్టింగ్ కోర్స్.
8. తెలుగు తెలుగు టెలివిషన్ డైరెక్షన్ కోర్స్ .
9. తెలుగు ఫిల్మ్ లేదా షార్ట్ ఫిల్మ్
్ క్రౌడ్ ఫండ్ రైసింగ్ కోర్సు.
*షరతులు వర్తిస్తాయి,,వివరాలకు సంప్రదించండి. వేముల శ్రీనివాస్ .
www.tfilmwriting.com
Email: admin@tfilmwriter.com
info@tfilmwriter.com
WhatsApp/telegram: .-8008032489 please save my number if you need free course. I welcome to you all connect me on social media.

Facebook: https://m.facebook.com/vemula.srinivas.5:

Facebook page: https://m.facebook.com/vscfp/?msite_modal=composer&notif_t=aymt_upsell_tip&notif_id=1546950234994435&ref=m_notif

Facebook messenger: https://m.me/tfilmwriter.tfilmwriter 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCNupNaCt9ziceTtWrIx0zFw

Twitter: https://mobile.twitter.com/Vmlsrinivas6B

Istagram: https://www.instagram.com/vmlsrinivas6/?hl=en

LinkedIn: https://www.linkedin.com/mwlite/me

Pinterest: https://in.pinterest.com/tfilmwriter/

Sound Cloud:(like fm radio type listen my  courses free)

Blog: www.tfilmwriter.wordpress.com

Snapchat: Add me on Snapchat! Username: vsrinivaa7777
https://www.snapchat.com/add/vsrinivaa7777

Note: Thanks for reading this with your valuable time if it is not use to you please share your friends and relatives and near and dear people let them fulfill their dream goal .!


free screenplays
telugu movie scripts
how to write a film script
free short film scripts
telugu cinema story writers
screenplay pdf
telugu short film scripts
movie script format
how to write a movie
script writing examples
screen writer
telugu film script writing pdf
script writing
short film scripts pdf
telugu short film scripts pdf
free movie scripts
script writing format
telugu script writing
how to write a script
telugu movie script pdf

vemula srinivas

నమస్కారం. నేను వేముల శ్రీనివాస్ నేను డిప్లొమా ఇన్ ఫిల్మ్ రైటింగ్ కోర్సు పొట్టిశ్రీరాములు తెలుగు యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ 2015 లో పూర్తీ చేశాను నేను 15 ఫిల్మ్ స్టోరీస్ రాశాను ఒక షార్ట్ ఫిలిం తీశాను, నేను తెలుగు టెలివిషన్ రైటర్స్ అసోసియేషన్ లైఫ్ టైం మెంబర్ నా రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ .194. నేను నేర్చుకున్న స్కిల్ ఇతరులకు ఉచితంగా నేర్పాలనుకుంటున్నాను మీరు ఈ కోర్సు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైన మీ ఖాళీ సమయంలో వెబ్సైటు లేదా ఇమెయిల్ లేదా పోస్టల్ లేదా కొరియర్ లేదా వాట్పప్ లేదా టెలిగ్రామ్ లేదా యూట్యూబ్ లేదా సౌండ్ క్లౌడ్ ద్వారా మీరు నేర్చుకోవచ్చు తర్వాత  ఉచిత సర్ట్ఫికెట్ కుడా పొందండి. , ఈ కింది కోర్సులు మేము అందిస్తున్నాము. 1. తెలుగు ఫిల్మ్ స్టొరీ రైటింగ్ . 2. తెలుగు ఫిల్మ్ స్క్రీన్ ప్లే writing course. ౩. ఫిల్మ్ డైలాగ్ రైటింగ్ కోర్సు . 4. తెలుగు ఫిల్మ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ రైటింగ్ కోర్స్. 5. తెలుగు ఫిల్మ్ లిరిక్ రైటింగ్ కోర్స్ 6. తెలుగు ఫిల్మ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ డైరెక్షన్ కోర్స్. 7. తెలుగు ఫిల్మ్ యాక్టింగ్ కోర్స్. 8. తెలుగు తెలుగు టెలివిషన్ డైరెక్షన్ కోర్స్ . 9. తెలుగు ఫిల్మ్ లేదా షార్ట్ ఫిల్మ్ ్ క్రౌడ్ ఫండ్ రైసింగ్ కోర్సు. *షరతులు వర్తిస్తాయి,,వివరాలకు సంప్రదించండి. వేముల శ్రీనివాస్ . www.tfilmwriting.com Email: admin@tfilmwriter.com info@tfilmwriter.com WhatsApp/telegram: .-8008032489 please save my number if you need free course. I welcome to you all connect me on social media. Facebook: https://m.facebook.com/vemula.srinivas.5: Facebook page: https://m.facebook.com/vscfp/?msite_modal=composer&notif_t=aymt_upsell_tip&notif_id=1546950234994435&ref=m_notif Facebook messenger: https://m.me/tfilmwriter.tfilmwriter YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCNupNaCt9ziceTtWrIx0zFw Twitter: https://mobile.twitter.com/Vmlsrinivas6B Istagram: https://www.instagram.com/vmlsrinivas6/?hl=en LinkedIn: https://www.linkedin.com/mwlite/me Pinterest: https://in.pinterest.com/tfilmwriter/ Sound Cloud:(like fm radio type listen my  courses free) https://soundcloud.com/vemula-srinivas-614313221/www-tfilmwriter-com Blog: www.tfilmwriter.wordpress.com Snapchat: Add me on Snapchat! Username: vsrinivaa7777 https://www.snapchat.com/add/vsrinivaa7777 Note: Thanks for reading this with your valuable time if it is not use to you please share your friends and relatives and near and dear people let them fulfill their dream goal .!